AVÍS LEGAL

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL www.espaimalloles.cat,  que l’empresa SERVINAT D'OSONA S.L. amb domicili social a Pol. Ind. Malloles, s/n  - 08500 Vic amb CIF. número B-61810743, posa a disposició dels usuaris d’Internet. Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

SERVINAT D'OSONA S.L.
Direcció: Pol. Ind Malloles, s/n  - 08500 Vic, Barcelona
Tel: 93 813 48 83
Mail: info@espaimalloles.cat

L’ús d' espaimalloles.com expressa l’acceptació de forma incondicional de les següents condicions i normes d’ús del mateix. L’usuari es compromet a acceptar aquestes condicions cada vegada que accedeixi al servei i a seguir les instruccions que sorgeixin durant l’ús del mateix.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a Espaimalloles.cat és de caràcter gratuït, encara que per a la utilització de determinats serveis és necessària una subscripció. Servinat d'Osona S.L es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al servei en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instància d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions o facin un ús il·lícit del servei.

CONFIDENCIALITAT – INFORMACIÓ PERSONAL D’USUARI

Per accedir a alguns dels serveis és necessari que els usuaris proporcionin prèviament certes dades de caràcter personal. Malloles.com es compromet a no distribuir  aquestes dades a tercers sense l’expressa autorització de l’usuari.

De conformitat amb el que s’estableix a la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les dades que ens faciliti s’inclouran al fitxer automatitzat d’usuaris del qual és responsable Espaimalloles.cat.
Al facilitar-nos les seves dades, l’usuari declara a Espaimalloles.catque són veraces, en la mesura del seu coneixement. Igualment, Espaimalloles.cat guardarà aquestes dades amb la finalitat de remetre-li ofertes, mitjançant correu electrònic, de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser del seu interès. L’usuari, i en el seu cas qui el representi, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació per correu electrònic dirigit a: info@espaimalloles.cat o mitjançant sol·licitud escrita i signada a Malloles.com, Pol. Ind. Malloles- 08500 Vic, Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, i petició concreta de la sol·licitud. En cas de representació, haurà de provar-se  la mateixa mitjançant document fefaent.

Informem que el fitxer d’usuaris de Espaimalloles.cat, on estan guardades totes les seves dades, compleix amb totes les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat i seguretat del tractament de les seves dades per la qual cosa garantim la més absoluta seguretat de la informació  que ens faciliti.

DRETS D’AUTOR

Aquest espai web, inclòs el text, imatges, contingut, fotografies, icones i gràfics en qualsevol dels seus formats, està protegit per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Una part de les imatges utilitzades en aquest espai web no són propietat d'Espaimalloles.cat, sinó que són enviades o cedides directament per clients o col·laboradors del nostre servei. Si alguna d’aquestes imatges estigués subjecte a drets d’autor, o a algun altre tipus de dret que impedeixi la seva publicació a aquesta web, un cop que la direcció d'Espaimalloles.cattingui coneixement provat del fet, procedirà a la retirada immediata de la imatge protegida pels drets pertinents.

RESPONSABILITATS

Servinat d'Osona S.L. no es fa responsable dels possibles danys o prejudicis ocasionats per la interrupció del servei, o per la inexactitud o la falsedat del contingut dels anuncis que apareixen al portal ja que estan subjectes a canvis sobtats o possibles errors d’escriptura.

Espaimalloles.cat ofereix aquest espai web “tal i como és”, es a dir, Espaimalloles.cat no garanteix expressa o implícitament els elements. Pel que fa al funcionament de l’espai web, o la informació, contingut o productes inclosos en el mateix, Espaimalloles.cat queda exonerada de qualsevol garanties, incloses, entre altres, la garantia d’idoneïtat per a un fi determinat.

CONTINUÏTAT I DURADA DEL SERVEI

La durada dels serveis d'Espaimalloles.cat té caràcter indefinit, no obstant, Servinat d'Osona, S.L. es reserva el dret d’interrompre’l si ho considera convenient, així com tampoc es responsabilitza de les interrupcions motivades per canvis en el disseny, problemes tècnics, o qualsevol altra raó.

INFORMACIÓ GENERAL

El present Avís Legal, així com qualsevol relació entre vostè com a usuari i Espaimalloles.cat es regirà per la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la existència o contingut d’aquest Avís Legal o de les relacions entre l’usuari i Espaimalloles.cat, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic. Espaimalloles.cat es reserva el dret a la realització de canvis en qualsevol moment, tant al nostre espai web com a aquest Avís  Legal.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar publicitat personalitzada segons la seva navegació. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de galetes. OK Més informació